Informacje o Hufcu

Komenda Hufca:

Hufcowy: Hm. Zygmunt Figol (312)-813-3344
Referat Programowy: Hm. Stanisław Rafalik (zastępca)
Namiestnik Harcerzy: Pwd. Tomasz Brodowski
Namiestnik Zuchowy: Pwd. Krzysztof Fidecki
Namiestnik Wędrowników: Phm. Wiesław Ciepiela
Sekretarz: Phm. Tadeusz Napierała
Skarbnik: Hm. Ryszard Owsiany
Sklepikarz: Phm. Dominic Pilch
Informatyk: Ćwik. Mateusz Podowski

Historia Chorągwi Harcerzy w USA

Trudno jest uchwycić początek harcerstwa męskiego w Stanach Zjednoczonych. Być może było nim istniejące przy Związku Narodowym Polskim – harcerstwo, z którego w lutym 1932 roku druh Stanisław Kołodziejczyk mianowany został Naczelnym Harcmistrzem ZNP, być może była nim osoba hm. Leopolda Obierka, Przedstawiciela ZHP na Stany Zjednoczone w latach 1943-1951, na pewno jednak “historycznym” początkiem było utworzenie listem Naczelnictwa ZHP w Londynie z dnia 20 lipca 1951 roku Delegatury na Stany Zjednoczone. Delegatka Naczelnictwa została Hm. Wada Kamieniecka-Grycko, Delegatka Głównej Kwatery Harcerek – Hm. Ewa Karpinska-Gierat, Delegatem Głównej Kwatery Harcerzy – Hm. Jan Kanty Miska.

W kwietniu 1952 roku w Detroit, grono instruktorskie z Chicago, Detroit, oraz Nowego Jorku, tworzy Okręg ZHP Stany Zjednoczone.

Sztandar Chorągwi został poświęcony dnia 22 sierpnia 1988 roku na zlocie w Rising Sun, Maryland przez bp. Hm Szczepana Wesołego i przekazany Komendantowi Chorągwi Harcerzy USA przez Naczelnika Harcerzy z Londynu Hm. Jacka Bernasinskiego.

Historia Początków Hufca Harcerzy “Warta” w Chicago

W kronice 1-szej Drużyny Harcerzy im. Stefana Czarnieckiego czytamy w zapiskach kronikarza ćw. Jacka Furdyny:

Każdy z nas jadać do Stanów Zjednoczonych spodziewał się zastać tam silnie zorganizowane harcerstwo polskie. Młodzi “Żurawie” przyjechawszy do Chicago nie zastali spodziewanych kadr. Smutno im się zrobiło, ale na to prosta była rada. Jeśli nie ma harcerstwa – to trzeba je założyć.

Pierwsi “Żurawie” w osobach Michała Rytla, wywiadowcy z Polski i Jacka Furdyny, ćwika z Anglii, wraz z dwoma wywiadowcami z Niemiec Stefanem Dziubala i Witkiem Janowskim zebrali się na pierwszej zbiórce dnia 24 września 1949 r., aby omówić dalszy program działania. Oczywiście na pierwszym planie było zdobycie nowych członków i kogoś, kto by pokierował ich praca. Widocznie “Opatrzność” łaskawym okiem patrzyła na zalążek pracy harcerskiej, gdyż w cztery dni po pierwszej zbiórce Michał i Jacek spotkali zupełnie przypadkowo dha. hm. Jana Kantego Miske, Delegata Głównej Kwatery Harcerzy, który chętnie zaopiekował się nowym zastępem i już w trzy tygodnie później 16 października odbyła się pierwsza zbiórka Zastępu Zastępowych w szkole Św. Trójcy. W międzyczasie odeszli z zastępu dwaj druhowie z Niemiec, a dołączył trzeci Żuraw ćwik Andrzej Goszczycki.

W zimie 1950 r. dh. Miska przekazał Zastęp Zastępowych Dh-owi phm. Marianowi Proszowskiemu. Werbunek nowych członków rozpoczął się na serio przy pomocy prasy i radia. Komunikat o rozpoczęciu harcerskiej pracy ukazał się w Dzienniku Związkowym i Dzienniku Chicagowskim z równoczesnym ogłaszaniem go w ramach programu radiowego pana Adama Grzegorzewskiego. W czerwcu 1950 r. odbyła się pierwsza wycieczka w teren, a już w lipcu nastąpiła zmiana na funkcje drużynowego.

Nowym drużynowym został phm. Zdzisław Kozłowski, który na skutek złego stanu zdrowia po dłuższym pobycie w szpitalu zmuszony był z funkcji drużynowego zrezygnować.

Następnym drużynowym został świeżo przybyły z Niemiec z Chorągwi “Wisła”, Hufiec “Pieniny” hm. Stanisław Kuś, jego przybocznym został wydelegowany z 21 Kręgu Starszoharcerskiego dh. Zbigniew Kobus.

Zbiórka zdawczo wyborcza, na której było 12 harcerzy, odbyła się w dniu 23 października 1950 r. w Domu Macierzy Polskiej. Już na pierwszych zebraniach rady drużyn zostało postanowione, ze bierzemy udział, lub sami organizujemy następujące imprezy:

  • Akademia 11 listopada
  • Andrzejki
  • Opłatek Drużyny
  • Wycieczka Zimowa
  • Święto Morza
  • Święcone Drużyny
  • Ognisko Św. Jerzego
  • Udział w pochodzie 3 Maja
  • Obóz harcerski pod namiotami

 

Bardzo to ambitny program, ale skąd wziąć na taki program fundusze? Już w styczniu Rada Drużyny zarobiła $70 pracując w szatni podczas Zabawy Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych. Byliśmy najlepszymi szatniarzami na cale Chicago.

Na specjalna uwagę zasługuje wycieczka zimowa, na której przyrzeczenie odebrał hm. J.K Miska od czterech harcerzy: Cieslickiego, Jankowskiego, Moosa, i Rzymowskiego. Kronikarz tak zanotował wrażenie po wycieczce: “Wracaliśmy do domu trochę zziębnięci i zaczadzeni dymem, woda chlupała nam w butach, ale uśmiechnięte rumiane gęby wyły na potęgę marszowe piosenki. Była to nasza pierwsza wycieczka. Po tylu latach poczuliśmy się znów skautami”.

Po pochodzie trzeciomajowym polka prasa tak oceniła udział Harcerek, Harcerzy, i Starszego Harcerstwa w tej Paradzie: “Gdyby nie Harcerstwo, Wartownicy i Orlęta Macierzy Polskiej nie byłoby parady”. Był to nasz pierwszy występ na zewnątrz i społeczeństwo darzyło nas dużą doza sympatii, zupełnie jak przed wojna w Polsce.

Czas wakacji zbliżał się, a z nim nadzieja obozu pod namiotami. Ale skąd wziąć pieniądze na zakup sprzętu obozowego, jak namioty, łózka polowe, sprzęt pionierski, itd. Jedyne rozwiązanie to urządzić Zabawę Harcerska. Weszliśmy w porozumienie z drużyną harcerek i zdecydowaliśmy wysłać zaproszenie do wszystkich rodziców harcerek i harcerzy, żeby na zebraniu przedyskutować wspólnie potrzeby tak dziewcząt, jak i chłopców na zbliżający się czas wakacji.

Na zebraniu w Domu Macierzy w dniu 2 czerwca 1951 r. rodzice zdecydowali zorganizować Kolo Przyjaciół Harcerstwa, wybrali Zarząd Kola, który się sam ukonstytuował, wybierając na funkcje prezesa Dr-a Kazimierza Furdyne. Dwa tygodnie po organizacyjnym zebraniu, 16 czerwca, KPH przy pomocy Staroharców, oraz harcerek i harcerzy zorganizowało pierwsza Wielka Zabawę Harcerska w sali balowej Związku Polek. Czysty dochód z tej zabawy przyniósł ponad $500. Cala ta suma została przeznaczona na zakup sprzętu obozowego. I tak dochodzi do skutku pierwszy obóz 1-szej Drużyny Harcerzy w North Lake, Wisconsin, na terenie Macierzy Polakiej, w lipcu 1951 r. Komendantem Obozu był Hm. Stanisław Kuś, Oboźnym wyw. Michał Rytel, Sekretarzem ćw. Jacek Furdyna, Gospodarzem ćw. Andrzej Goszczycki, Kucharzem był ml. Jan Rzymowski.

Po obozie nastąpił dość duży napływ nowych członków. Wiek oraz zainteresowania członków drużyny są tak zróżnicowane, ze na poobozowej Radzie Drużyny postanowiono podzielić drużynę na dwa plutony. Pluton 1-szy pod komenda Jacka Furdyny z zastępca Andrzejem Goszczyckim miał skupiać młodzież starsza z programem na poziomie ćwika i harcerza orlego, a Pluton 2-gi pod komenda Michała Rytla młodzież harcerska z programem na poziomie młodzika i wywiadowcy.

Rozkazem L. XX/51 z dnia 3 sierpnia , 12 członków obydwu Plutonów zostało powołanych na Kurs Zastępowych. Pierwsza zbiórka Kursu odbyła się w dniu 16 sierpnia. Kurs został zakończony 9 grudnia wycieczka na Wystawę Skautów Amerykańskich. Kurs prowadził hm. Stanisław Kuś przy pomocy trzech Żurawi.

W grudniu Konferencja Instruktorów powierzyła funkcje hufcowego dh-owi hm. Jerzemu Bazylewskiemu. Dwa plutony zostały zamienione na dwie drużyny z tym, ze tylko jedna drużyna może przejąc tradycje 1-szej Drużyny im. Stefana Czarnieckiego. Obydwie drużyny zgodziły się na konkurs miedzy drużynami.

Z chwila wyboru druha Bazylewskiego na komendanta Chorągwi, druh Bazylewski mianował hufcowym hm. Stanisława Kusia w październiku 1953 r.

Hufcowi:

1951  Hm. Jerzy Bazylewski

1953  Hm. Stanisław Kuś

1954  Phm. Włodzimierz Klonowski

1955  Hm. Stefan Marczuk

1955  Phm. Mieczysław Rytel

1956  Hm. Jerzy Bazylewski

1971  Hm. Edward Link

1974  Phm. Andrzej Bogucki

1976  Phm. Tadeusz Mirecki

1978  Hm. Edward Link

1979  Hm. Tadeusz Wiecek

1985  Phm. Marek Klonowski

1987  Hm. Janusz Wielga

1991  Pwd. Krzysztof Żądło

1993  Phm. Tomasz Bagiński

1998  Phm. Krzysztof Olender

1999  Phm. Tomasz Bagiński

2002  Hm. Artur Wielga

2004  Hm. Stanisław Rafalik

2007  Phm. Franciszek Leja

2008  Hm. Zygmunt Figol

Funkcje Komendanta Chorągwi Harcerzy pełnili kolejno:

1952  Hm. Jerzy Bazylewski z Chicago

1954  Hm. Stanisław Kuś z Chicago

1958  Hm. Stefan Marczuk z Detroit

1965  Hm. Józef Sporny z Detroit

1971  Hm. Ryszard Stankowski z New Jersey

1975  Hm. Jerzy Kuncewicz z Bridgeport

1977  Hm. Edward Link z Chicago

1991  Hm. Janusz Wielga z Chicago

2001  Hm. Alfred Liss z Detroit

2007  Hm. Bogdan Jakubczak z Detroit

2009  Hm. Ryszard Urbaniak z Kalifornii

2013 Hm. Zbigniew Pisanski z Kalifornii